Ekonomi

Ekonomi, kaynakların üretim, dağıtım ve tüketim süreçlerini inceleyen bir sosyal bilim dalıdır. Ekonomi, bireylerin, hanehalklarının, işletmelerin, endüstrilerin ve ülkelerin kaynakları nasıl kullanacağını, mal ve hizmetleri nasıl üreteceğini, dağıtacağını ve tüketeceğini analiz eder. Ekonomi, sınırlı kaynaklarla karşı karşıya olan insanların ihtiyaçlarını karşılamak için en etkin ve verimli şekilde kaynakları tahsis etmeyi amaçlar. Ekonomik sistemler, bu kaynakların kullanımını yönetmek ve ekonomik faaliyetleri düzenlemek için kurallar, kurumlar ve mekanizmalar oluşturur. Ekonomideki temel kavramlar arasında talep, arz, fiyatlar, gelir, tüketim, yatırım, enflasyon, faiz oranları, işsizlik, büyüme, ticaret, rekabet gibi faktörler yer alır. Ekonomik analiz, bu faktörlerin etkileşimini ve sonuçlarını inceler ve ekonomik kararlar almak için kullanılır.

ÖNERİLENLER

TRENDLER